Zagadka

Zagadka
/

Kodeks Terezjana

Kodeks Terezjana
Mało, kto wie, że w 1768 roku w Austrii powstał kodeks karny Terezjana, który nakazywał orzekanie bardzo okrutnych kar śmierci. Zestaw kar był barbarzyński: palenie żywcem, ćwiartowanie, darcie pasów skóry, wyrywanie części ciała czy wystaw...
/